Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2024r. zatwierdził nowy Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów wraz ze współpacownikami, który przedstawił i rekomendował nowy szef lubuskich sędziow Paweł Horożaniecki.


Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze 2024-

Paweł Horożaniecki - przewodniczący
Dawid Kuźmiak - sekretarz, przewodniczący Podkolegium Żarsko-Żagańskiego
Paweł Łapkowski - wiceprzewodniczący ds organizacyjnych, przewodniczący Podkolegium Świebodzińsko-Krośnieńskiego
Jacek Łyś - wiceprzewodniczący ds. finansowych
Andrzej Urban - referent ds. szkoleniowych, referent obsady obserwatorów, komisja mentorska
Marek Kukier - przewodniczący Podkolegium Gorzowskiego,
Krystian Stenzinger - referent ds. jubileuszy, przewodniczący Podkolegium Zielonogórsko-Nowowsolskiego
Marcin Czerwiński - referent ds. szkolenia sędziów w Programie Mentorskim, komisja mentorska
Tomasz Białek - członek, komisja mentorska 


Współpracownicy Zarządu:
Ryszard Gancarz - referent obsady sędziów
Anatol Żurakowski - referent ds. Programu Mentorskiego (dokumentacja, finanse), komisja mentorska, obsada obserwatorów grupy północnej
Jacek Szymkowicz - Przewodniczący Komisji FUTSAL / Beach Soccer


W miejsce przewodniczącego Podkolegium Żarsko-Żagańskiego powołny został kol. Dawida Kuźmiak