SKŁAD ZARZĄDU

Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

JAN SUCHECKI

Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów
w Zielonej Górze

RYSZARD GANCARZ

Wiceprzewodniczący ds. szkolenia, referent
obsady obserwatorów (IV liga, południe)

DANIEL WOJTOWICZ

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Krzysztof Jabłoński

Sekretarz, referent obsady sędziów (IV liga, południe)

PAWEŁ HOROŻANIECKI

Przewodniczący Podkolegium Żarsko - Żagańskiego, Przewodniczący komisji szkoleniowej

ANATOL ŻURAKOWSKI

Członek, Przewodniczący komisji mentorskiej

MACIEJ DUDEK

Przewodniczący Podkolegium Zielonogórsko -
Nowosolskiego

PAWEŁ ŁAPKOWSKI

Przewodniczący Podkolegium Świebodzińsko - Krośnieńskiego

DAWID KURASZKIEWICZ

Przewodniczący Podkolegium Gorzowskiego

MAREK KUKIER

Członek