SKŁAD ZARZĄDU

Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

JAN SUCHECKI

Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów
w Zielonej Górze oraz Podkolegium Żarsko - Żagańskiego

RYSZARD GANCARZ

Wiceprzewodniczący ds. szkolenia, referent
obsady sędziów (IV liga, południe)

DANIEL WOJTOWICZ

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

wiesław baranowski

Sekretarz

marek kukier

Członek    

ANATOL ŻURAKOWSKI

Członek, Przewodniczący komisji mentorskiej

MACIEJ DUDEK

Przewodniczący Podkolegium Zielonogórsko -
Nowosolskiego

PAWEŁ ŁAPKOWSKI

Przewodniczący Podkolegium Świebodzińsko - Krośnieńskiego

DAWID KURASZKIEWICZ

Przewodniczący Podkolegium Gorzowskiego