SKŁAD ZARZĄDU

Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

JAN SUCHECKI

Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów
w Zielonej Górze

RYSZARD GANCARZ

Wiceprzewodniczący ds. szkolenia, referent
obsady sędziów (IV liga, południe)

zbigniew chęciński

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

wiesław baranowski

Sekretarz

marek kukier

Członek, Referent obsady sędziów (północ)    

ANATOL ŻURAKOWSKI

Członek, Przewodniczący komisji mentorskiej

MACIEJ DUDEK

Przewodniczący Podkolegium Zielonogórsko -
Nowosolskiego

PAWEŁ HOROŻANIECKI

Przewodniczący Podkolegium Żarsko -
Żagańskiego

DAWID KURASZKIEWICZ

Przewodniczący Podkolegium Gorzowskiego

paweł łapkowski

Przewodniczący Podkolegium Świebodziński -
Krośnieńskiego