Uchwały i regulaminy

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej & Lubuskiego Kolegium Sędziów


Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze 2021

Zasady awansów i spadków sędziów Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze 2021-22

Zasady awansów sędziów Klasy "B" Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze 2021-22


Regulaminy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze 2021-22


Uchwała Zarządu PZPN ws. Zasad awansów i spadków sędziów szczebla centralnego


Uchwała Zarządu LZPN ws cyklicznych składek sędziowskich