Zasady Awansów i Spadków sędziów TOP AMATOR A,B,C

Publikujemy Uchwałę nr III/86 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędziów szczebla centralnego
oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego.

Pobierz - TUTAJ