Zarząd Podkolegium Sędziów Żarsko-Żagańskiego

Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów Jan Suchecki zatwierdził przedstawiony przez Pawła Horożanieckiego nowy skład zarządu Podkolegium Żarsko-Żagańskiego, który kształtuje się następująco:

Paweł Horożaniecki - przewodniczący
Dawid Kuźmiak - sekretarz (nowy członek)
Andrzej Urban - referent szkolenia (nowy członek)
Robert Goc - referent obsady
Wiesław Zaleszczak - referent ds. organizacyjnych