Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie skazał prawomocnym wyrokiem z maja 2022 roku oskarżonego Dawida K., działacza sportowego i trenera związanego z klubem Victoria Szczaniec za chuligańskie występki podczas meczu klasy A we wrześniu 2020 roku w Smardzewie, na którym znalazł się jako kibic.

Oskarżonemu postawiono zarzuty związane m.in. z grożeniem śmiercią sędziom z Podkolegium Świebodzin – Krosno Odrzańskie prowadzącym zawody oraz ich publicznym znieważaniem. Miał on wznosić wobec nich wulgarne określenia, a także zapowiadał, że ich zabije. W I instancji Dawid K. został uznany za winnego 6 z postawionych mu zarzutów i musi zapłacić min. 10,5 tys. złotych kary – wymierzono mu karę łączną grzywny w wysokości 3000 zł, a także nawiązkę w wysokości 2500 zł dla każdego z pomówionych sędziów. Musiał on także zapłacić za adwokata pokrzywdzonych oraz zapłacić Skarbowi Państwa za koszty procesu i opłacić wynajętego obrońcę. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zeznania oskarżonego Dawida K. „nie wytrzymują merytorycznej konfrontacji z wiarygodnymi zeznaniami pokrzywdzonych wspartymi zeznaniami świadka”, a także „oskarżony dopuścił się zarzucanych mu czynów działając publicznie i z oczywiście błahego powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Zaatakował on słownie pokrzywdzonych – sędziujących mecz arbitrów, nie mając ku temu żadnych powodów”.

Po złożonej przez oskarżonego apelacji i przy wniosku Prokuratury o podtrzymaniu oskarżenia, Sąd Okręgowy w II instancji w całości podtrzymał wyrok oraz zobowiązał Dawida K. do pokrycia dalszych kosztów postępowania.

Załącznik:
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ