Wyrazy współczucia

Przewodniczącemu Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze Panu Janowi Sucheckiemu wyrazy szczerego żalu i współczucia oraz otuchy w trudnych chwilach z powodu śmierci Mamy składa Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze.

Wystawienie urny w kaplicy w Szprotawie odbędzie się dnia 15.12.2021 r o godz. 13:30. Uroczystość żałobna odbędzie się na cmentarzu w Szprotawie o godz. 14:00.