Szkolenie sędziów Podkolegium Żarsko-Żagańskiego

W dniu 10.03.2023 roku w Żarach odbyło się szkolenie sędziów Podkolegium Żarsko-Żagańskiego. Wykład o tematyce DOGSO / SPA znakomicie przedłożył obserwator 3 ligi kolega Andrzej Urban. 
Bardzo cieszy wysoka frekwencja sędziów biorących udział w szkoleniu, która wyniosła 83,33%. 

Dodatkowo chcielibyśmy przekazać wyrazy wdzięczności i podziękowań dyrektorowi CKZiU w Żarach Panu Robertowi Nowaczyńskiemu za bezinteresowną pomoc w postaci udostępnienia pomieszczeń do organizacji spotkań sędziów Podkolegium Ż-Ż w zarządzanej przez niego placówce.

IMG_20230310_182938jpg