Szkolenie Podkolegium Zielonogórsko-Nowosolskiego

"Zarząd Podkolegium Sędziów Zielonogórsko-Nowosolskiego informuje, że w dniu 28 października (piątek) o godz. 18:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla wszystkich sędziów Podkolegium. Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych PBO przy ul. Botanicznej 77. Urlopowania ze szkolenia proszę przesyłać do 26 października (środa) do kol. Krzysztofa Jabłońskiego, na adres: obsadazgns@gmail.com 

Harmonogram opublikowany zostanie w późniejszym terminie.