Szkolenie Gorzów - 22.04

W dniu 22.04.2022 r. o godzinie 17:00 w sali 102 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się spotkanie plenarne i szkolenie Gorzowskiego Podkolegium Sędziów. W spotkaniu udział wezmą Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Pan Robert Skowron oraz Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów Pan Jan Suchecki, zaś wykład szkoleniowy poprowadzi Dawid Kuraszkiewicz.

Obecność wszystkich Sędziów i Obserwatorów jest obowiązkowa.