Spotkanie Zarządu LKS z Damianem Sylwestrzakiem

W dniu 7.04.2022 roku w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze odbyło się
spotkanie Zarządu Lubuskiego Kolegium Sędziów z Damianem Sylwestrzakiem - sędzią międzynarodowym i zawodowym, który jest jednym z najlepszych arbitrów młodego pokolenia w Polsce. Ma on za zadanie bycia doradcą z ramienia Polskiego Kolegium Sędziów w sprawach szkoleniowych w województwach lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. 
Funkcja Damiana Sylwestrzaka ma m.in. pomóc we wdrożeniu nowych projektów szkoleniowych opracowanych na bazie tych obwiązujących już na centrali. Ma też pomóc w pozyskiwaniu nowych sędziów. 

Pierwsze decyzje już zapadły, a są nimi objęcie dodatkowym szkoleniem młodych, perspektywicznych sędziów 4 ligi. W tej grupie znaleźli się: Karol Błażuk, Dawid Kuźmiak, Mateusz Niedzielan i Karol Szczepankiewicz. Dodatkowo Zarząd wytypował Karola Błażuka jako "podopiecznego" Damiana Sylwestrzaka, który będzie z nim ściśle współpracował, czy to podczas meczów Ekstraklasy, czy w innej formie.

Zarówno przed Zarządem jak i sędziami okres wytężonej pracy i miejmy nadzieję, iż plony tej współpracy będziemy zbierać już niebawem.


IMG_20220407_172527jpg

IMG_20220407_172502jpg