Składy Zarządów Podkolegiów Lubuskiego KS

Podkolegium Gorzowskie:
Przewodniczący: Marek Kukier
Referent obsady: Łukasz Pakuła
Szkoleniowiec: Marcin Czerwiński
Członek:  Dawid Kuraszkiewicz
Członek: Tomasz Białek

Podkolegium Świebodzińsko-krośnieńskie:
Przewodniczący: Paweł Łapkowski
Zastępca: Przemysław Gościniak
Referent obsady : Przemysław Dzienuć
Członek: Sebastian Chudy
Referent szkolenia: Michał Kramski

Podkolegium Zielonogórsko-nowosolskie:
Przewodniczący: Krystian Stenzinger
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Jabłoński
Referent ds. organizacyjnych: Daniel Wojtowicz
Referent obsady sędziów: Paweł Rodak
Sekretarz: Radosław Pawlaczyk

Podkolegium Żarsko-żagańskie:
Przewodniczący: Paweł Horożaniecki
Sekretarz: Dawid Kuźmiak
Referent szkolenia: Andrzej Urban
Referent obsady: Robert Goc
Referent ds. organizacyjnych: Wiesław Zaleszczak