Składki sędziowskie 2023 - przypomnienie

Przypominamy, że Zarząd LKS Uchwalił składkę KFD na rok 2023 na identycznym poziomie jak miało to miejsce w ubiegłych latach. Natomiast fundacja KFP podniosła opłatę do 100PLN.

Sędziowie zobowiązani są do wnoszenia opłat do końca lutego 2022 roku. Niedopełnienie będzie obligatoryjne ze skreśleniem z listy sędziów zgodnie z regulaminem (KFP) lub wstrzymaniem obsady do czasu uregulowania należności (KFD).

Dodatkowo informujemy, że kol. Zbigniew Chęciński nie pełni już funkcji referenta ds. finansowych Lubuskiego Kolegium Sędziów. Jego miejsce z początkiem br. zajął kol. Daniel Wojtowicz (d.wojtowicz@lubuskizpn.pl).


Załącznik:
Opłaty 2023.doc