Rozliczanie delegacji sędziowskich

Informujemy, że względu na brak możliwości technicznych kwota delegacji dla sędziego głównego za spotkanie prowadzone w niepełnym składzie nie jest korygowana w systemie PZPN, a jest modyfikowana ręcznie przed wysłaniem przelewu, co nie jest uwzględnianie w PZPN24.

W razie braku naliczania w przelewie bankowym dodatku za prowadzenie zawodów w niepełnym składzie prosimy o kontakt z referentem obsady LKS.