Raport z posiedzenia Zarządu LKS - 21.07.2022

W dniu 21.07.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu Lubuskiego Kolegium Sędziów, gdzie podjęto poniższe decyzje:Zatwierdzone zostały awanse i spadki sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych:

Awanse:         

Z IV do III ligi - Jarosz A. ( po zaliczeniu egzaminu centralnego)
Z klasy O do IV ligi - Kramski M., Kolman P., Brzozowski P., Bechta A.
Z klasy A do O - Wójtowicz P., Ćwirko P., Wojtowicz D., Tuczyński P., Szandała J., Zeidler K., Knysz B.
Z klasy B do A - Bączkiewicz Sz., Walczak A., Wojczal W.      

 

Spadki:
         
Z III ligi do IV – Łapkowski P.
Z IV ligi do O - Onichimowski K . - rezygnacja, Wrona K. - rezygnacja, Gałązka J . - rezygnacja
Z klasy O do A – Domagała M., Koza M . - rezygnacja, Dyduch D., Najdek P., Paprzycki A., Trumiński T., Szambelan B., Białek T. - rezygnacja
Z klasy A do B - Żarski M., Kasowski K., Nowak W., Jankowiak J., Brzozowski W. - rezygnacja, Balicki Sz. - rezygnacja, Lipski T., Chyba H. - rezygnacja, Gawor M., Maciaszczyk J., Ignatowicz M.Egzamin końcowy sędziów LKS (którzy z różnych przyczyn nie poddali się dotychczas sprawdzianowi ), a także kandydatów na sędziów i egzamin poprawkowy sędziów Podkolegium Świebodzin – Krosno Odrz.   odbędzie się w dniu 12.08.2022r. o godz. 17:00 w Świebodzinie.

Na egzamin dodatkowy powołuje się sędziów : Gościniak P. , Similak R., Maciaszczyk K., Malewicz R . , Najdek P. + kandydaci na sędziów: Matrunionek B., Kozioł F. Wróblewski M. , Haniszewski D .W dniu 05.08.2022 o godz 17:00 w Zielonej Górze w siedzibie LZPN odbędzie się szkolenie i egzamin wszystkich obserwatorów LKS .Powołano Komisje Licencyjną w skład , której wchodzą : Suchecki J.,  Gancarz R., Chęciński Z., Baranowski W.Sędziowie rzeczywiści , którzy nie opłacili składek KFP przez co zostają usunięci z listy             sędziów:  Adamczyk M., Andrzejczak A., Bielecki K., Borowski J., Borówczak F., Celejewski M., Doliński D., Dudek G., Gryncewicz G., Jankowiak J., Jurojć G., Kędzierzyński Z., Chyba H., Kościelak M., Onichimowski K., Kucharski M., Kurzawa Ł., Laskowski M., Maczalski P., Maćko J., Massalska G., Mierzejewski M., Mosica R., Orszak K., Paprzycki A., Nowak W., Rychlik A., Rychlik G., Sienkiewicz D., Sobkowiak T., Stachowicz B., Witamborski A., Jasińska M., Wożniak P., Zając J., Balicki Sz., Brzozowski W.

Sędziowie próbni usunięci z listy sędziów: Siudek J. , Stawicki H. , Jędrzejczak M. , Siadaczka M. , Zegzuła D. , Baturo M. , Ratajczak     M. , Więckowicz N. , Buc D. , , Masalski J . , Sawicki K . , Rafalski R. , Witowski K. , Zabilski P .

 


Informacja dla sędziów przy złożeniu wniosku licencyjnego :

Informujemy , że wszyscy sędziowie muszą złożyć wniosek licencyjny na sezon 2022/2023 w nieprzekraczalnym terminie 10.08.2022.

Dokumenty , które należy przedłożyć celem uzyskania licencji to :

–       wniosek licencyjny na sezon 2022/2023 (wypełniony i podpisany przez sędziego )

–       dwa zdjęcia(dotyczy tylko sędziów , którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję oraz tych, którzy nie dostarczyli zdjęć w poprzednich latach )

–       zaświadczenie lekarskie ( dotyczy wszystkich sędziów)

–       ubezpieczenie ( dotyczy wszystkich sędziów) -> Ubezpieczenie grupowe NNW zostanie pokryte przez Lubuskie Kolegium Sędziów ze środków zgromadzonych na KFD.

–       dowód wpłaty za licencję wg. klasy rozgrywkowej  -> 43109015350000000120691893

Licencje 2022JPG

Skan w/w dokumentów przesyłamy na adres mailowy do Kol. Pawła Łapkowskiego (lapa19841@wp.pl)

Natomiast oryginały dokumentów przekazujemy dla Przewodniczącego Podkolegium do którego należy dany sędzia.

Informujemy, iż sędziowanie bez ważnej i opłaconej licencji sędziowskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscyplinarne.


W załączniku publikujemy obowiązującą tabelę ryczałtów sędziowskich.
Załącznik: Tabela ekwiwalentów sędziowskich 2022