Raport z posiedzenia komisji licencyjnej

Komisja licencyjna LKS na posiedzeniu w dniu 28.07.2023 zatwierdziła licencje sędziów na sezon 2023/2024.

Informujemy, że sędziowie którzy nie złożyli kompletnych wniosków licencyjnych (wniosek, ważne badanie lekarskie) oraz nie dokonali opłaty licencyjnej nie będą kategorycznie delegowani na zawody do czasu posiedzenia uzupełniającego komisji licencyjnej.

Informacje o brakach licencyjnych posiadają przewodniczący poszczególnych Podkolegiów LKS.