Prowadzenie zawodów z wykorzystaniem systemu komunikacji elektronicznej

Informujemy, że prowadzenie zawodów podczas egzaminów praktycznym (obserwacje) z wykorzystaniem systemu komunikacji elektronicznej dozwolone jest we wszystkich klasach rozgrywkowych. Poprzedni zakaz zostaje uchylony. Łączność została wprowadzona po to aby usprawnić komunikację, a co za tym idzie współpracę zespołu podczas meczu i podnieść poziom prowadzenia zawodów najwyżej jak to możliwe.

Jeśli obserwator podczas meczu spostrzeże sytuację w której sędzia nie podejmuje decyzji samodzielnie tzn. timing gwizdków będzie sugerował, że ktoś podpowiada nadmiernie, a przewinienia odgwizdywane są "na ucho", to takiemu sędziemu zostanie zakwestionowany odpowiedni obszar, a ocena obniżona adekwatnie do zapisu w wytycznych dla obserwatorów.

Niemniej wprowadzenie absolutnego zakazu przestaje obowiązywać. Nowoczesne sędziowanie to takie w którym łączność między arbitrami jest na porządku dziennym. Sędzia asystent ma prawo pomagać głównemu w sytuacjach, które widział lepiej lub których sędzia nie dostrzegł.