Powołanie Komisji Szkoleniowej LKS

Na posiedzeniu Zarządu Lubuskiego Kolegium Sędziów w dniu 20.12.2022 roku powołano nowego przewodniczącego komisji szkoleniowej LKS, którym został Paweł Horożaniecki.

W skład komisji szkoleniowej Lubuskiego Kolegium Sędziów weszli:
Paweł Horożaniecki - Przewodniczący
Tomasz Białek
Maciej Dudek
Dawid Kuraszkiewicz
Andrzej Urban
Krystian Stenzinger