Plan szkolenia połączonego ze egzaminami

Prezentujemy plan szkolenia połączonego z egzaminami sędziów w dniu 2.03.2024 roku.

Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów

Harmonogram:
9.00 – 9.15 otwarcie szkolenia, przywitanie uczestników – prezes LZPN Robert Skowron
9.15 –10.45 wykład 1 (Sulechów – CKZiU) - Damian Sylwestrzak (decyzje w polach karnych)
11.00 - 11.30 test pisemny
12.00 – obiad
12.30 - 14.00 wykład 2 – Konrad Sapela (mądre sędziowanie)
14.30 – 17:00 – test sprawności fizycznej – stadion lekkoatletyczny w Sulechowie. Sulechów

Harmonogram egzaminu sprawności fizycznej:
(podział na grupy w klasie "O" i "A" podany zostanie w dniu kursu).
14:30 IV liga
15:00 klasa "O" gr.I
15:30 klasa "O" gr.II
16:00 klasa "A" gr.I
16:30 klasa "A" gr.II

Egzamin poprawkowy połączony z egzaminem kandydatów na sędziów odbędzie się w dniu 16.03.2024 roku w Sulechowie.