Pismo Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN

W załączeniu publikujemy pismo Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 18 stycznia 2021r.  skierowane do Przewodniczących Organów Dyscyplinarnych i Komisji Odwoławczych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Załącznik:
Pismo PZPN.pdf