Opis zmian w systemie Extranet

Załączniki:
Zmiany w sprawozdaniu sędziego.pdf
Zmiany w arkuszu obserwatora.pdf