Listy asystentów oraz inne istotne informacje

Publikujemy ważne informacje organizacyjne przesłanie do sędziów przez kol. Krzysztofa Jabłońskiego. Sekretarza KS LPZN oraz referenta obsady sędziów.

Załącznik:
Listy asystentów oraz inne ważne informacje.doc