Listy asystentów

Sędziowie IV ligi proszeni są o przesłanie list asystentów z którymi zamierzają prowadzić zawody. Listy należy przesyłać na adres e-mail obsadalks@gmail.com w terminie do 28 lipca 2023. Należy podać 2 podstawowych sędziów asystentów oraz min. 1 rezerwowego.

Prosi się również o przesłanie analogicznych list przez sędziów szczebla centralnego.

Przy tworzeniu list proszę trzymać się zasady, że jeden sędzia asystent może znajdować się u jednego sędziego głównego (nie dotyczy rezerwowych asystentów). Dopuszcza się możliwość aby asystent był jednocześnie sędzią asystentem zarówno w 3 jak i 4 lidze (jednakże w tym wypadku taki asystent musi być świadomy, że w związku z tym może być wyznaczony do przeprowadzenia mniejszej ilości spotkań jako sędzia główny w posiadanej przez siebie klasie rozgrywkowej).  Jeżeli w trójce nie następują zmiany z poprzedniego sezonu, wystarczy krótka informacja, że skład trójki sędziowskiej jest bez zmian.