Lista sędziów na poprawki / II termin

Informujemy, że egzamin poprawkowy (dodatkowy) połączony z egzaminami kandydatów na sędziów odbędzie się w dniu 11.03.2023r. w Sulechowie.
Szczegółowy harmonogram podamy zostanie w terminie późniejszy.

Załącznik:
Lista sędziów na poprawki.doc