Kurs dla kandydatów na sędziów FUTSAL

Zespół Futsalu KS PZPN organizuje kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego Futsalu. Odbędzie się on w listopadzie w formie szkoleń on line. Planujemy wykłady w godzinach wieczornych. Kandydaci zostaną poddani egzaminom fitness oraz testom teoretycznym zorganizowanym w formie stacjonarnej. Po zaliczeniu egzaminu będą obsadzani na zawodach młodzieżowych, II ligi Futsalu, zawodach lig kobiet, turniejach MMP. Kandydatów włączymy do systematycznych szkoleń dedykowanych sędziom i obserwatorom szczebla centralnego.

Sędziowie Lubuskiego KS zainteresowani wzięciem udziału w kursie proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do Przewodniczącego Podkolegium do dnia 23.10.2022 roku do godziny 20.00.

Załącznik:
Kandydaci na sc FUTSAL.pdf