Komunikat referenta obsady LKS

Jeżeli spotkanie nie zostanie rozegrane z jakiegokolwiek powodu lub zostanie przerwane, należy bezwzględnie zgłosić to referentowi obsady LKS. W miniony weekend co najmniej 8 spotkań zostało nierozegranych, a tylko w 2 przypadkach informacja od sędziów została wystosowana. Jeżeli okaże się, że sędzia pobrał nienależny mu ekwiwalent, będą z tego tytułu konsekwencje dyscyplinarne. W przypadku przerwania należy też podać minutę przerwania meczu.