Komunikat przewodniczącego LKS Jana Sucheckiego

Przewodniczący LKS Jan Suchecki przekazuje wytyczne dla sędziów na najbliższy sezon rozgrywkowy. Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad podczas swoich meczów.

W celu przeprowadzenia rzetelnej oceny pracy sędziego, podczas egzaminu praktycznego (obserwacji) w sezonie 2023/2024 zespół sędziowski nie będzie mógł używać sprzętu komunikacji radiowej. Powyższy zapis dotyczy sędziów klasy „Okręgowej” oraz klasy „A”. Nie dotyczy IV ligi.

W sytuacji, gdy sędzia udzieli kary indywidualnej z wyraźnym opóźnieniem oraz w przypadku, gdy zespół sędziowski nie będzie przestrzegać zapisów artykułu 4 Przepisów Gry, to zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku obserwator odejmie 0,1 z końcowej oceny.

Każdorazowy przypadek zakłócenia meczu (np. pirotechnika, serpentyny lub inne przyczyny ) należy dokładnie opisać w sprawozdaniu i w dniu meczu przekazać informację do Jana Sucheckiego poprzez SMS na numer 605284110.