Komunikat Podkolegium Zielonogórsko - Nowosolskiego

Zarząd Podkolegium Sędziów Zielonogórsko-Nowosolskiego informuje, że egzaminy letnie sędziów B-klasy odbędą się w dniu 02.09.2022 o godz 17 na stadionie MOSIR w Kożuchowie. Jest to ostateczny termin egzaminów. Wszyscy sędziowie klasy B którzy mają niezaliczone egzaminy letnie a chcą sędziować w rundzie jesiennej mają obowiązek w tych egzaminach uczestniczyć. Zainteresowanych sędziów prosi się o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do kol. Krzysztofa Jabłońskiego na adres: obsadazgns@gmail.com.


Szczegółowy harmonogram egzaminów poniżej


16:45 - Przyjazd sędziów
17:00 - test teoretyczny 30 pytań
17:45 - test kondycyjny nr 2 (Interwał)