Informacja o kursach - lato 2023

KS PZPN przekazał informację dotyczącą najbliższych kursów szkoleniowo-unifikacyjnych – LATO 2023. Poniżej terminarz: 

  1. 14-15 lipca oraz 15-16 lipca: sędziowie, sędziowie asystenci i obserwatorzy szczebla centralnego (podział zostanie dokonany w terminie późniejszym)
  2. 29-30 lipca: sędziowie i obserwatorzy III ligi
  3. 12-13 sierpnia: sędzie, sędzie asystentki oraz obserwatorki

Wszystkie kursy odbędą się w Hotelu Wodnik (Słok k/ Bełchatowa), a szczegółowe informacje zostaną przesłane w stosownym terminie.