III Liga Kobiet - wypłaty ryczałtów sędziowskich

W związku z uchwałą PZPN dot. pokrywania kosztów sędziów w III Lidze Kobiet przy jednoczesnym zobowiązaniu Wojewódzkich Związków do dokonywania bieżących wypłat ryczałtów sędziowskich, Śląski Związek Piłki Nożnej jako prowadzący rozgrywki III Ligi Kobiet w sezonie 2023/2024, zwraca się uprzejmą prośbą o przekazanie sędziom prowadzącym przedmiotowe zawody druku oświadczenia podatkowego (załącznik). Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Związku.

Dostarczenie/ przesłanie oryginału oświadczenia do Śl.ZPN jest warunkiem uruchomienia przelewu za ryczałty sędziowskie za m-c 09/2023 oraz ewentualnych kolejnych wypłat. Przed dostarczeniem oryginału można przesłać skan dokumentu.

Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 Katowice
slaski@zpn.plZałącznik:
Oświadczenie podatkowe.doc