Harmonogram egzaminów poprawkowych (dodatkowych)

16.03.2024r. Sulechów.

Stadion lekkoatletyczny w Sulechowie:
9:00 IV liga (15x20)
9:30 Klasa "O" (15x22)
10:00 Klasa "A', kandydaci do klasy "A" (17x22)
10:30 Kandydaci na sędziów (17x24)

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Licealna 10, 66-100 Sulechów
10:45: Egzamin teoretyczny (IV, O, A, kandydaci A)
11:15: Egzamin teoretyczny kandydatów na sędziów

Regulaminy:
Zasady awansów i spadków sędziów Lubuskiego KS.doc
Regulamin awansów sędziów klasy "B".doc