Dokumentacja licencyjna

Sędziów klasy A, O,  IV i III ligi, którzy nie dostarczyli oryginałów dokumentów licencyjnych na sezon 2022/2023 prosi się o ostateczne dostarczenie dokumentacji do przewodniczącego komisji licencyjnej do dnia 18.02.2023r. (egzaminy regionalne).

Sędziowie klasy "B", którzy nie dopełnili procedury zobowiązani są do dostarczenie dokumentów do przewodniczących swoich podkolegiów do dnia 17.02.2023r.

Brak powyższego spowoduje cofnięcie licencji, a co za tym idzie wstrzymanie obsady.