Beach Soccer

Sędziowie Lubuskiego Kolegium Sędziów chcący rozpocząć w roku kalendarzowym 2024 swoją przygodę z Beach Soccerem proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres lubuskieks@lubuskizpn.pl w treści wiadomości podając swoje imię i nazwisko, wiek, klasę rozgrywkową w rozgrywkach trawiastych oraz przynależność do danego Podkolegium LKS.

Lubuskie Kolegium Sędziów planuje uruchomić kursy sędziowskie, a w niedalekiej perspektywie przedstawić swojego kandydata/kandydatów do awansu na szczebel centralny.