Awanse 2024

Na podstawie generalnych list klasyfikacyjnych sporządzonych merytorycznie na bazie regulaminów, uzyskanych wyników z sesji egzaminacyjnych i obserwacji w sezonie 2023/24, zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów zatwierdził awanse sędziów do wyższych klas rozgrywkowych.

Awanse:
Z "B" do "A":
Hrebeniuk Marcin
(Podkolegium Zielonogórsko-Nowosolskie)

Szymański Marek
(Podkolegium Żarsko-Żagańskie)

Z "A" do "O" południe:
Kacperczyk Krystian 
(Podkolegium Zielonogórsko-Nowosolskie)

Niedzielan Mariusz
(Podkolegium Żarsko-Żagańskie)
Jeziorski Dominik 
(Podkolegium Zielonogórsko-Nowosolskie)

Z "A" do "O" północ:
Orzechowski Jacek
(Podkolegium Gorzowskie)
Kmiecik Krzysztof
(Podkolegium Gorzowskie)

Z "O" północ do IV ligi:
Karpiak Piotr
(Podkolegium Gorzowskie)
Michaluk Kamil
(Podkolegium Gorzowskie)

Z "O" południe do IV ligi:
Tarnowy Mateusz
(Podkolegium Świebodzińsko-Krośnieńskie)

Kluczyński Jan
(Podkolegium Żarsko-Żagańskie)

Z IV ligi do III:
Dawid Kuźmiak
(Podkolegium Żarsko-Żagańskie)

Szymon Sęsoła - kandydat rezerwowy
(Podkolegium Gorzowskie)


Gratulujemy!